Unieke Masterclass Open Innovatie door Ammon en De Universiteit Twente

De Universiteit Twente en Stichting AMMON hebben de handen ineen geslagen om een unieke Masterclass te organiseren op gebied van open innovatie exclusief voor AMMON-participanten. Deze Masterclass heeft ten doel het innovatieproces – van idee tot implementatie – van deelnemende bedrijven te ondersteunen met cases die worden ingebracht. Voorwaarde daarbij is dat het praktijkcases zijn waarbij in een partnership wordt gewerkt(en die men dus niet als bedrijf alleen kan volbrengen); met de focus op het creëren van nieuwe product-, markt-, en technologiecombinaties en het organiseren van waardeketens.

De wetenschappelijke borging is vanzelfsprekend gestoeld op de meest actuele kennis en daarbij maakt u kennis met voormalig ondernemers, CEO’s en investeringspartijen. Een mooie afwisseling tussen theorie, praktijk en het vergroten van uw vaardigheden op gebied van open innovatie. Met als eindresultaat een eigen uitgewerkte businesscase.

De Masterclass is bestemd voor verschillende doelgroepen. CEO of CTO, directeur, business development manager of engineer, iedereen die zich binnen zijn of haar bedrijf bezig houdt met innovatie kan hier zijn kennis en vaardigheden aanscherpen. Open innovatie gaat immers om het tot stand brengen van onverwachte verbindingen!
Aan de Masterclass kunnen per groep maximaal 12 deelnemers deelnemen. De verwachte startdatum is eind september 2017.
Omdat deze Masterclass exclusief aan Ammon-participanten wordt aangeboden geldt er een gereduceerd tarief om deel te nemen.

Hier vindt u een brochure met meer informatie over de masterclass daarnaast kunt u ook contact opnemen met Jorieke Adolfsen, j.adolfsen@ammon-innovation.com of via de website van Universiteit Twente.

Brochure Masterclass open innovatie